hhbg

Správy

Veľkosť a prognóza trhu s oceľovým nábytkom

Veľkosť a prognóza trhu s oceľovým nábytkom

Veľkosť trhu s oceľovým nábytkom bola v roku 2020 ocenená na 591,67 miliardy USD a predpokladá sa, že dosiahne911,32 miliardy USD do roku 2028, rastúci na aCAGR vo výške 5,3 % od roku 2021 do roku 2028.

Očakáva sa, že nábytkársky biznis bude ťažiť z rýchlej expanzie stavebného sektora, ako aj z investícií do projektov inteligentných miest.Očakáva sa, že zvýšené marketingové iniciatívy pre nábytok pripravený na použitie v komerčných a obytných budovách s cieľom prilákať viac spotrebiteľov a uzavrieť lepšie dohody budú stimulovať rast trhu.Správa o globálnom trhu s oceľovým nábytkom poskytuje holistické hodnotenie trhu.Správa ponúka komplexnú analýzu kľúčových segmentov, trendov, hnacích síl, obmedzení, konkurenčného prostredia a faktorov, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu na trhu.

微信图片_20220324093724

Definícia globálneho trhu s oceľovým nábytkom

Kovový nábytok je druh nábytku, ktorý je vyrobený z kovových kusov.Železo, uhlíková oceľ, hliník a nehrdzavejúca oceľ sú len niektoré z kovov, ktoré možno použiť.Železo a oceľ sa široko používajú v rôznych aplikáciách, od kancelárskeho nábytku až po vonkajšie prostredie.Nehrdzavejúca oceľ sa široko používa v modernom bytovom nábytku, ktorý je založený na väčšine kovov.Nehrdzavejúca oceľ sa používa v mnohých pántoch, klzákoch, podperách a častiach tela.Vďaka svojej veľkej pevnosti v ťahu môže byť aplikovaný pomocou dutých rúrok, čo znižuje hmotnosť a zlepšuje prístup používateľa.Oceľ je nevyhnutná súčasť.Obsah ocele sa stal jedným z najdôležitejších ukazovateľov výkonu a životnosti produktu.Význam ocele v nábytkárskom priemysle nemožno preceňovať.

Oceľ sa používa na výrobu rôznych nábytkových výrobkov.Vynikajúca odolnosť ocele v kombinácii s jej vysokou pevnosťou v ťahu zaisťuje, že konečný produkt je dobrej kvality.V dôsledku toho môžeme tvrdiť, že samotná oceľ poskytuje vhodný základ pre výrobu mnohých tovarov oceliarskeho priemyslu.Mnoho malých a veľkých podnikov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním nábytku, sa začína zaujímať o výrobky na báze ocele.Oceľ sa používa v nábytkárskom priemysle na výrobu rôznych druhov tovaru.Mnohé z produktov nábytkárskeho priemyslu sa skladajú z rôznych oceľových častí.

Tieto výrobky z ocele poskytujú konečným výrobkom potrebnú pevnosť, tvar, dôveryhodnosť a trvanlivosť.Nábytok je termín používaný na opis pohyblivých vecí, ktoré sa používajú na pomoc pri ľudských činnostiach, ako je sedenie (napr. stoličky, stoličky a pohovky), stolovanie (stoly) a spánok (napr. postele).Nábytok možno použiť aj na odkladanie predmetov alebo na držanie predmetov v pohodlnej výške pri práci (ako vodorovné povrchy nad zemou, ako sú stoly a stoly) (napr. skrine a police).Nábytok je typom okrasného umenia a môže byť produktom dizajnu.Nábytok môže okrem svojej funkčnej povinnosti slúžiť aj na symbolický alebo náboženský účel.

Prehľad globálneho trhu s oceľovým nábytkom

Rozvoj infraštruktúry je najdôležitejším prvkom ovplyvňujúcim ekonomiky vyspelých aj rozvojových krajín.Ekonomické zložky rozvoja krajiny majú vplyv na produktivitu a stavebnú expanziu.Ďalším kľúčovým dôvodom rastu infraštruktúry je ekonomický pokrok svetovej populácie.Jedným z hlavných prvkov, ktoré poháňajú dopyt po nábytku, je rastúca túžba po komerčných a obytných priestoroch s vlastnosťami odolnými voči poškodeniu.Veľkosť odvetvia bude rásť ešte viac, keď budú rásť príjmy strednej triedy a vláda bude investovať do rozvoja infraštruktúry.Navyše, keď viac ľudí začalo pracovať z domu, nákupné vzorce spotrebiteľov sa dramaticky zmenili.

Jednotlivé krajiny na druhej strane zaznamenali v dôsledku obmedzení dovozu a vývozu boom na svojich lokálnych trhoch a ich závislosť od dovozu sa dramaticky znížila.Zvýšené výdavky mileniálov na nábytok v kombinácii s ich lepším povedomím o značke poháňajú trh k vyšším predajom počas obdobia výskumu.Obrovský rozvoj platforiem elektronického obchodu urýchľuje rast trhu vo vyspelých krajinách.Tento vzostup poháňajú aj rôzne charakteristické dizajny a modely nábytkových produktov, ktoré ponúkajú.Príležitosti sa objavujú v mnohých sektoroch rozvojových ekonomík, kde je kľúčovým faktorom vysoká úroveň disponibilného príjmu.V celosvetovom meradle sa priemysel neustále snaží inovovať a prezentovať produkty, ktoré oslovia široké spektrum životných štýlov a ľudí.

Choroba COVID-19 sa začala šíriť po celom svete v prvej polovici roku 2020 a infikovala milióny ľudí na celom svete, čo prinútilo veľké krajiny na celom svete zaviesť zákaz chodenia a príkazy na zastavenie práce.Väčšina sektorov, okrem zdravotníckych potrieb a produktov na podporu života, bola vážne narušená, vrátane priemyslu oceľového nábytku.Očakáva sa, že toto podnikanie bude rásť, keďže sa vo svete rozvíjajú nové obytné budovy.Očakáva sa, že neustály rozvoj inteligentných miest, ako aj rast stavebného priemyslu, budú poháňať značný dopyt po nábytkových riešeniach.

Viac spotrebiteľov a lepšie zľavy pritiahne množstvo marketingových kampaní vrátane nábytku pripraveného na použitie pre obytné a komerčné budovy, čo poháňa expanziu priemyslu.Očakáva sa, že výrobcovia nábytku uzavretím dohôd so stavebnými podnikmi získajú konkurenčnú výhodu.Rozvoj infraštruktúry je hlavnou hybnou silou ekonomík rozvinutých aj rozvojových krajín.Finančné zložky rastu krajiny majú vplyv na jej efektívnosť a stavebný rozvoj.Ekonomický rozvoj medzi celosvetovou populáciou je kritickým faktorom rozvoja infraštruktúry, rovnako ako rastúci dopyt po obytných a obchodných priestoroch s vlastnosťami odolnými voči poškodeniu.

Analýza segmentácie globálneho trhu s oceľovým nábytkom

Globálny trh s oceľovým nábytkom je segmentovaný na základe typu, aplikácie a geografie.

微信图片_20220324094046

Trh s oceľovým nábytkom podľa typu

• Nehrdzavejúca oceľ
• Mäkká oceľ

Na základe typu je trh rozdelený na nehrdzavejúcu oceľ a mäkkú oceľ.Produktový segment poskytuje údaje o trhovom podiele každého produktu, ako aj o jeho príslušnom CAGR počas predpokladaného obdobia.Poskytuje hĺbkové prehľady trhu tým, že poskytuje informácie o cenových faktoroch produktov, trendoch a ziskoch.Zdôrazňuje tiež najnovšie pokroky v produktoch a inovácie na trhu.

Trh s oceľovým nábytkom, podľa aplikácie

• Komerčné
• Obytné

Na základe aplikácie je trh rozdelený na komerčné a rezidenčné.Segment aplikácií rozdeľuje početné aplikácie produktu a poskytuje štatistiky o podiele na trhu a miere rastu každého segmentu.Prechádza možnými budúcimi použitiami položiek, ako aj premennými, ktoré riadia a obmedzujú každú oblasť použitia.

Trh s oceľovým nábytkom podľa geografie

• Severná Amerika
• Európa
• Ázia a Tichomorie
• Zvyšok sveta

Na základe regionálnej analýzy je globálny trh s oceľovým nábytkom rozdelený do Severnej Ameriky, Európy, Ázie a Tichomoria a zvyšku sveta.Vzostup tohto odvetvia je poháňaný expanziou hotelového a realitného priemyslu, ako aj rastúcimi disponibilnými príjmami, najmä v mestských regiónoch.Paralelne s tým začali hlavní svetoví výrobcovia premiestňovať svoje výrobné centrá do ázijských krajín, ako je India a Čína, kvôli nízkym mzdovým nákladom a kvalifikovanej pracovnej sile, čo by malo mať pozitívny vplyv na budúcnosť nábytkárskeho priemyslu.

Klučový hráč

Správa zo štúdie „Globálny trh s oceľovým nábytkom“ poskytne cenný pohľad s dôrazom na globálny trh.Hlavnými hráčmi na trhu súCOSCO, Atlas Commercial Products, Meco Corporation, Hussey, Samsonite, Foshan KinouWell Furniture, Gopak.Sekcia konkurenčného prostredia zahŕňa aj kľúčové stratégie rozvoja, trhový podiel a analýzu trhového hodnotenia vyššie uvedených hráčov globálne.


Čas odoslania: 24. marca 2022
//